Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE
(z I aktualizacji PWŚK)
Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE
(z I aktualizacji PWŚK)
Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE
(z I aktualizacji PWŚK)
Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE
(z I aktualizacji PWŚK)
previous arrow
next arrow
Slider

Informacje ogólne

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wymaganymi przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawy Prawo wodne są: program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) i plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW).

Program wodno-środowiskowy kraju określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Każdemu działaniu wskazanemu w PWŚK została przypisana jednostka odpowiedzialna za jego realizację oraz harmonogram wdrożenia.

W dniu 18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła, w formie rozporządzeń, aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW), których integralną część stanowią działania określone w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK). Dokumenty te zachowują ważność do czasu ich kolejnej aktualizacji, a więc do 2021 r.

Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada obowiązek opracowania oceny postępu we wdrażaniu działań opisanych w aPGW po 3 latach od ich przyjęcia.

W związku z powyższym, w ramach projektu prowadzona jest ankietyzacja jednostek odpowiedzialnych za realizację tych działań.

Ankietyzacja prowadzona jest przez firmę „Pectore-Eco” Sp. z o.o., w ramach pracy pn.: Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzenie raportu dla KE (z aktualizacji PWŚK)”, stanowiącą zadanie nr 5 Projektu – Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi.

Projekt składa się z dwóch etapów:

I etap – ankietyzacja jednostek odpowiedzialnych za realizację działań;

II etap – opracowanie oceny postępu we wdrażaniu działań zaplanowanych w aPWŚK oraz sprawozdania do Komisji Europejskiej.

Ankietyzacja prowadzona jest przez firmę „Pectore-Eco” Sp. z o.o., w ramach pracy pn.: Ocena postępu we wdrażaniu programów działań
wraz ze sporządzenie raportu dla KE (z aktualizacji PWŚK)”, stanowiącą zadanie nr 5 Projektu – Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi. Jej zakres obejmuje okres: od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r., z uwzględnieniem dwóch przedziałów czasowych: do 31.12.2017 r. i od 01.01.2018 r. Termin trwania ankietyzacji został przedłużony do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Jednostka odpowiedzialna za Projekt:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

LogoWodyPolskie

wykonawca Projektu:

„Pectore-Eco” Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 50/4
44-100 Gliwice

  • dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego:
    e-mail: ankieta.apwsk_1@pectore-eco.pl; T.: +48 664 000 659;
  • dla województwa małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego:
    e-mail: ankieta.apwsk_2@pectore-eco.pl; T.: + 48 664 000 749;
  • dla województwa kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego:
    e-mail: ankieta.apwsk_4@pectore-eco.pl; T.: + 48 664 000 786.”