Spotkania informacyjne

W związku z prowadzoną ankietyzacją w zakresie zadania pn.: „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE” (w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16) oraz obowiązkiem sprawozdawczym wynikającym z art. 328 ustawy Prawo wodne, odbędą się trzy spotkania informacyjne.

Celem spotkań jest przedstawienie zagadnień w zakresie aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) oraz aktualizacji Programu wodno -środowiskowego kraju (aPWŚK), a w szczególności wyjaśnienie podejścia oraz wątpliwości dotyczących przekazywania informacji na potrzeby prowadzonej ankietyzacji. Omówiony zostanie również sposób pozyskania informacji o działaniach realizowanych na terenie poszczególnych jednostek zobowiązanych do sprawozdawczości.

Ponadto podczas spotkań zostanie zwrócona uwaga na obowiązki wynikające z art. 328 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dotyczące konieczności sporządzania m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, rocznych sprawozdań z realizacji działań zawartych w aPGW.

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących miejscowościach oraz terminach:

Numer spotkania Miejsce spotkania Miejsce spotkania Termin spotkania
Spotkania lokalne
1 Rzeszów RDOŚ W Rzeszowie Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów wtorek, 21 sierpnia 2018 r.
2 Gliwice Centrum Edukacyjno-kongresowe Politechniki Śląskiej ul. Konarskiego 18 B, 44-100 Gliwice środa, 22 sierpnia 2018 r.
3 Gdańsk Ośrodek wypoczynkowy Bursztyn ul. Falowa 8, 80-680 Gdańsk czwartek, 23 sierpnia 2018 r.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o rejestrację w poniższym systemie on-line.

W przypadku innej formy zgłoszenia, wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać zwrotnie elektronicznie na adres: na adres: apwsk@pectore-eco.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

„Pectore-Eco” Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 50/4
44-100 Gliwice

W przypadku innej formy zgłoszenia, wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać zwrotnie elektronicznie na adres: na adres:
apwsk@pectore-eco.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Miejsce spotkania informacyjnego: RDOŚ W Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38,
35-001 Rzeszów

Miejsce spotkania informacyjnego: Centrum Edukacyjno-kongresowe Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 18 B,
44-100 Gliwice

Miejsce spotkania informacyjnego: Ośrodek wypoczynkowy Bursztyn
ul. Falowa 8,
80-680 Gdańsk