Ankiety

Przygotowanie oceny postępu we wdrażaniu działań zaplanowanych w ramach aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK)
i aktualizacji Planów gospodarowania wodami (aPGW), wymaga przeprowadzenia ankietyzacji, której celem jest zebranie informacji o stanie realizacji działań podstawowych i uzupełniających.
Z tego względu opracowano indywidualne ankiety skierowane do gmin i powiatów, w których jednostki odpowiedzialne za realizację działań są zobowiązane przekazać odpowiednie informacje.

Ponadto, w zakładce „Pakiety informacyjne” dostępne są informacje dotyczące lokalizacji gminy lub powiatu względem podstawowych jednostek planistycznych w gospodarowaniu wodami, tj. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz działań zaplanowanych na ich obszarze w ramach aPWŚK.

Zwrot wypełnionych ankiet może nastąpić:

• poprzez aplikację on-line dostępną na stronie (link poniżej),
• w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ankiecie,
• w formie papierowej na adres:

„Pectore-Eco” Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 50/4
44-100 Gliwice

Mając na uwadze potrzebę ochrony zasobów naturalnych przygotowana została aplikacja on-line, która skróci czas, ograniczy wydruk, a także koszty poszczególnych jednostek związane z odesłaniem ankiet.
W związku z tym zachęcamy do wypełniania ankiet on-line!

Poniżej można pobrać ankiety w wersji elektronicznej, które stanowią wyciąg z bazy danych aPWŚK w zakresie działań wskazanych do realizacji przez poszczególne jednostki, w obszarach gmin i powiatów oraz przejść do systemu wypełniania ankiet.

Zwrot ankiet

Ponadto, w zakładce „Pakiety informacyjne” dostępne są informacje dotyczące lokalizacji gminy lub powiatu względem podstawowych jednostek planistycznych w gospodarowaniu wodami, tj. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz działań zaplanowanych na ich obszarze w ramach aPWŚK.

Zakres ankietyzacji obejmuje okres: od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r., z uwzględnieniem dwóch przedziałów czasowych: do 31.12.2017 r. i od 01.01.2018 r. Termin trwania ankietyzacji został przedłużony do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Przygotowanie oceny postępu we wdrażaniu działań zaplanowanych w ramach aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK)
i aktualizacji Planów gospodarowania wodami (aPGW), wymaga przeprowadzenia ankietyzacji, której celem jest zebranie informacji o stanie realizacji działań podstawowych i uzupełniających. Z tego względu opracowano indywidualne ankiety skierowane do podmiotów szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego m.in. do marszałka województwa, wojewody,  WIOŚ, OSChR, CDR, ODR, właścicieli i użytkowników urządzeń wodnych, w których podmioty odpowiedzialne za realizację działań są zobowiązane przekazać odpowiednie informacje.

Ponadto w zakładce „Pakiety informacyjne” dostępne są informacje dotyczące lokalizacji Państwa obszaru względem podstawowych jednostek planistycznych w gospodarowaniu wodami tj. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz działań zaplanowanych do realizacji w ramach aPWŚK w odniesieniu do konkretnych jednolitych części wód.

Zwrot wypełnionych ankiet może nastąpić:

• poprzez aplikację on-line dostępną na stronie (link poniżej)
• w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ankiecie,
• w formie papierowej na adres:

„Pectore-Eco” Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 50/4
44-100 Gliwice

Mając na uwadze potrzebę ochrony zasobów naturalnych przygotowana została aplikacja on-line, która skróci czas, ograniczy wydruk, a także koszty poszczególnych jednostek związane z odesłaniem ankiet.
W związku z tym zachęcamy do wypełniania ankiet on-line!

Poniżej można pobrać ankiety w wersji elektronicznej, które stanowią wyciąg z bazy danych aPWŚK w zakresie działań wskazanych do realizacji przez poszczególne jednostki oraz przejść do systemu wypełniania ankiet.

Ponadto, w zakładce „Pakiety informacyjne” dostępne są informacje dotyczące lokalizacji gminy lub powiatu względem podstawowych jednostek planistycznych w gospodarowaniu wodami, tj. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz działań zaplanowanych na ich obszarze w ramach aPWŚK.

Zakres ankietyzacji obejmuje okres: od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r., z uwzględnieniem dwóch przedziałów czasowych: do 31.12.2017 r. i od 01.01.2018 r. Termin trwania ankietyzacji został przedłużony do dnia 30 sierpnia 2018 r.